Miljøutfordringer og klimaendringer er blant de viktigste problemstillinger i vår tid. Regelverket er i rask utvikling og det stilles stadig strengere krav til markedsaktørene både på sjø og land. BAHR har betydelig erfaring med alle typer problemstillinger knyttet til miljørettslige spørsmål.

Våre tjenester

Vi bistår alle deler av næringslivet innen miljørettslige problemstillinger, både nasjonalt og internasjonalt. Miljørettslig juridisk bistand står sentralt innenfor en rekke markedsområder, blant annet for eiendoms- og entrepriseprosjekter, i shipping og oljevirksomhet samt innen fisk og havbrukssektoren. Også i tilknytning til oppkjøp, fusjoner og øvrige transaksjoner ser vi at miljøspørsmål blir viet stadig større oppmerksomhet. BAHR har et bredt kontaktnett innen miljøsektoren som kan bistå med kompetanse og rådgivning utover det juridiske.

Vår bistand knytter seg til løpende rådgivning relatert til forståelse, tilpasning og etterlevelse av gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk, men vi yter også bistand i tilknytning til due diligence, kontraktsutforming og risikohåndtering i forbindelse transaksjonsvirksomhet. Gjennom vår breddekompetanse på firmanivå bistår vi også med rettssaker som berører relevante miljøtemaer, ikke minst innen sjøforsikring der vi ser et økende antall miljørelaterte tvistesaker.

Laster film...
Lukk