Advokatbladet: To små barn har ikke vært noen hindring for Anne Dahl Frisak (35) å rykke opp til å bli partner i BAHR.

Faksimile/foto: Advokatbladet

Les intervju i Advokatbladet med Anne Dahl Frisak som nylig ble partner i BAHR.

I min tid i BAHR har jeg aldri opplevd at jeg har hatt færre muligheter enn mennene. Partnerne i firmaet har hele tiden støttet meg i min karrierevei, og oppfordret til å satse.

 

Tilrettelegging etter permisjoner, egen mentorordning, og samlinger for firmaets kvinnelige advokater der det blir forklart hvordan løpet mot partner er, er gode interne tiltak, påpeker hun.

Les intervjuet i Advokatbladet
Share aticle to
Loading video ...
close