Advokatfullmektig/Advokat – Skatt og struktur i BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity

Vi søker etter advokatfullmektiger/advokater som har lyst til å jobbe med skatterettslige og strukturelle spørsmål i vår markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity. Særlig kandidater med 1-3 års erfaring oppfordres til å søke.

Tidligere erfaring med kapitalforvaltning er ikke noe vi forventer, men interesse for og/eller erfaring med skatterettslige spørsmål er viktig. Samtidig må du være interessert i å også jobbe med tilgrensende rettsområder, slik som selskapsrett, kontraktsrett og annen formuerett. Videre forutsetter vi at du har vilje og ønske til å lære om kapitalforvaltning, og er klar til å yte nødvendig innsats over tid for å bli en dyktig advokat innenfor dette feltet. Slik vi ser det bygger BAHRs suksess på kombinasjonen av bred fagkunnskap og inngående klientforståelse, og du bør se verdien i dette.

Les mer og søk her

Share aticle to
Loading video ...
close