BAHR bidrar til Karnovs kommentarer til finansforetaksloven

Det har lenge manglet et lett tilgjengelig oppslagsverk for de sentrale bestemmelsene i finansforetaksloven, og vi er svært glade for å kunne bidra til dette sammen med Karnov.

Vi har forsøkt å skrive praktiske kommentarer som adresserer de faktiske problemstillingene våre klienter kommer ut for i forbindelse med sin virksomhet. Der mange lovkommentarer nøyer seg med å henvise videre til relevante kilder, har vi forsøkt å gi konkret veiledning og svar på ulike tolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med finansforetakenes virksomhet.

Vi håper kommentarene vil være til nytte for finansforetak og andre som i praksis må forholde seg til loven

Share aticle to
Loading video ...
close