BAHR bidrar til stor satsing på forsikringsrett ved Nordisk institutt for sjørett ved UiO

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO) inngikk i dag en tiårig samarbeidsavtale med flere toneangivende aktører innen sjøforsikring. Avtalen sikrer finansiering av en betydelig satsing innen forsikringsrett ved Nordisk institutt for sjørett. BAHR er blant bidragsyterne som muliggjør denne satsingen.

Som en av ti aktører innen sjøforsikring, og som eneste advokatfirma, vil BAHR bidra til finansiering av 3 ph.d.-stillinger og 2 post. doc.-stillinger ved Nordisk institutt for sjørett. Som del av satsingen vil fakultetet også tilsette en førsteamanuensis/professor i fast stilling i forsikringsrett. Med utgangspunkt i disse stillingene blir det etablert et forskningsprosjekt i forsikringsrett, og en brukergruppe med representanter fra næringen.

Professor i forsikringsrett Trine-Lise Wilhelmsen uttaler at man med denne avtalen får man en ny giv til et lite fagmiljø som forsker på et fagfelt som for mange er perifert, men som har stor økonomisk betydning for enkeltpersoner og virksomheter.

De ti bidragsyterne:

  • Advokatfirmaet BAHR
  • Assuranceforeningen Skuld
  • Den Norske Krigsforsikring for Skib
  • Forsikringsselskapet Alandia
  • Gard AS på vegne av Assuranceforeningen Gard
  • Møretrygd Gjensidig forsikring
  • Nordisk Skibsrederforening
  • Norwegian Hull Club
  • Swedish Hull Club
  • Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap
(I alfabetisk rekkefølge)
Share aticle to
Loading video ...
close