BAHR bistår HitecVision med etableringen av fond på 10 mrd rettet mot grønn energi

BAHRs virksomhetsgruppe for Kapitalforvaltning og Private Equity har bistått HitecVision i forbindelse med etableringen av deres nyeste fond. Fondet er rettet inn mot grønn energi.
Det er spennende og inspirerende at norske forvaltere nå tar steget inn i fornybar sektoren. Kapitalforvaltere vil kunne spille en viktig rolle innenfor denne sektoren, og norske forvaltere må derfor ta mål av seg å hente inn penger som skal investeres i det grønne skiftet.
Les mer her
Share aticle to
Loading video ...
close