BAHR CAST | Prosjektfinansiering og AIF-loven

Finanstilsynet har nylig publisert et rundskriv om prosjektfinansieringsselskaper / syndikater og forholdet til lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven).

Finanstilsynet anser at prosjektfinansieringsselskaper som har relativt markedsmessige vilkår typisk må anses som alternative investeringsfond. BAHR har avholdt i dag seminar hvor temaet var praktiske konsekvenser og tilpasning til Finanstilsynets nye praksis.

 

I BAHR CAST utdyper advokat Markus Heistad i samtale med advokat Camilla Jøtun mer om konsekvensene og hvordan man bør forholde seg til den nye praksisen.

 

Klikk på lenken nedenfor for å se BAHR CAST.

 

Se BAHR CAST 06.06.19
Share aticle to
Loading video ...
close