BAHR bidrar til å redde liv!

BAHR yter pro bono advokatbistand til Redningsselskapet (RS) innen de mange felt som er viktige for RS´ virksomhet. Hendelser og aktiviteter i 2018 bekrefter viktigheten av RS´ tilstedeværelse langs kysten og opplysnings- og kursvirksomhet.

RS er en norsk humanitær organisasjon, etablert i 1889, som arbeider for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen. Virksomheten er i stor grad basert på frivillighet, og formålet er å redde liv, berge verdier og drive forebyggende aktivitet. I nær 128 år har RS vært en stor, landsomfattende dugnad. Enkeltpersoner, foreninger, næringsliv og myndighetene bidrar til RS’ viktige oppdrag for å gjøre det tryggere å ferdes på havet.

RS´ virksomhet i 2018 kan oppsummeres med følge fakta:

  • 27 liv reddet
  • 8 300 oppdrag
  • 22 000 mennesker assistert
  • 7 700 barn og unge kurset i sjøvett
  • 50 000 barn lærte viktigheten av å bruke vest

www.redningsselskapet.no

Foto: Redningsselskapet
Share aticle to
Loading video ...
close