BAHR har bistått ved Norecos kjøp av Shells oppstrømsvirksomhet i Danmark

BAHR har bistått Norwegian Energy Company ASA’s (Noreco) heleide datterselskap Altinex AS ved kjøp av Royal Dutch Shells oppstrømsvirksomhet i Danmark. Noreco blir med dette den nest største olje- og gassprodusenten i Danmark, og et betydelig lete – og produksjonsselskap.

Mer informasjon om transaksjonen kan leses i børsmeldingen fra selskapet.

BAHRs team:

  • Partner Erik Langseth
  • Partner Robin Bakken (BAHR-partner frem til 1. oktober, nå direktør i Seatankers Management)
  • Advokat Snorre Lyse
  • Advokatfullmektig Vanessa Kalvenes
Les børsmelding
Share aticle to
Loading video ...
close