BAHR sponser Oslo Legal Hackathon 2018

Oslo Legal Hackathon arrangeres for første gang 21. – 22. september og er en del av det offisielle programmet under Oslo Innovation Week.

Målsettingen med Oslo Legal Hackathon er å gi deltakerne hands-on erfaring i hvordan teknologi kan anvendes til å effektivisere arbeidsprosesser innen juridisk sektor. I løpet av 24 timer skal studenter og yrkesutøvende innen jus, teknologi, design, entreprenørskap m.m. jobbe sammen i team for å finne teknologiske løsninger til bruk innen juridisk tjenesteyting. Deltakerne vil samarbeide på tvers av fagfelt, hvor den enkelte deltakers kunnskap og erfaring vil være verdifulle bidrag til løsningen teamene kommer frem til. Løsningene presenteres for en jury som kårer de beste forslagene.

I alt samler arrangementet 150 deltakere, 30 mentorer, 24 samarbeidspartnere , 5 foredragsholdere, 6 jurymedlemmer og 14 styremedlemmer.

Hvem står bak?

Lawbotics arrangerer Oslo Legal Hackathon i samarbeid med en rekke partnere som juidisk fakultet ved UiO,  OsloMet, JUS Juristenes Utdanningssenter, Advokatforeningen, Gyldendal og de største aktørene i advokatbransjen.

 

 

Oslo Legal Hackathon 2018s nettsider
Share aticle to
Loading video ...
close