BAHR støtter SHE INVESTS

SHARING IS CARING!

BAHR støtter initiativet SHE INVESTS. Målet med initiativet er å motivere kvinner til å investere, samt å oppfordre investorer til å investere i oppstartsbedrifter ledet av kvinner.

Denne uken var BAHR vertskap for SHE INVESTS sin andre av i alt fire samlinger med tema “Learn to invest”. Blant foredragsholderne var BAHR-partner Asle Aarbakke og advokat Camilla Jøtun, som delte av sin kunnskap relevant for tidlig-fase investeringer.

Programmet “Learn to invest” er utviklet av SHE Community i samarbeid med Arkwright X, ABG Sundal Collier og BAHR.

BAHR-partner Jon Christian Thaulow har holdt foredrag og deltatt i paneldebatter på SHE INVESTS´tidligere samlinger, samt at han på SHE Conference Summer #1 – med utgangspunkt i sin erfaring fra BAHR- snakket om å bygge kunnskapsbedrifter og betydningen av teamarbeid.

 

Les mer om SHE INVESTS på Facebook
Share aticle to
Loading video ...
close