Fremtidsrettet blikk på leieavtaler for handelslokaler

Handelsbransjen er i en brytningstid, og ny teknologi og endrede handelsvaner gjør at bransjen endrer seg raskt. Denne utviklingen påvirker også utformingen av leieavtalene for handelslokaler.

De viktigste utviklingstrekkene presenteres av BAHR-advokat Lise Sofie Stene i bransjetidsskriftet NæringsEiendom. 

Les artikkel i NæringsEiendom
Share aticle to
Loading video ...
close