Ønsker du å jobbe med kapitalforvaltning og private equity?

Vi søker etter advokatfullmektiger/advokater som har lyst til å jobbe i vår virksomhetsgruppe for kapitalforvaltning og private equity. Særlig kandidater med 1-3 års erfaring oppfordres til å søke.

Kapitalforvaltning og private equity i BAHR

BAHR har over lang tid etablert et ledende miljø for juridiske tjenester relatert til kapitalforvaltning. Vi yter tjenester til enhver type kapitalforvalter, herunder forvaltere av private equity-fond, hedgefond, eiendomsfond og infrastrukturfond. Kapitalforvaltere står i dag for mye av verdiskapningen i Norge og  bidrar til å skape tusenvis av arbeidsplasser hvert eneste år.  Kapitalforvaltningsbransjen er også en viktig del av det grønne skiftet, både i Norge og internasjonalt. Institusjonelle investorer vil i årene fremover plassere mye kapital hos kapitalforvaltere som vil investere disse midlene i infrastruktur og bærekraftige selskaper.

Det er en rekke juridiske disipliner du må lære deg dersom du skal bli en god advokat innenfor feltet kapitalforvaltning, herunder rammevilkår og regulatoriske forhold, alle mulige typer kontrakter, rammeverket for ulike fondstyper, nye regler om krav til bærekraft for kapitalforvaltere, relevante skatteregler, compliance mv.

Kapitalforvaltning er en bransje i kraftig vekst både nasjonalt og internasjonalt. Å jobbe i det ledende miljøet for advokater innenfor kapitalforvaltning vil gi deg god ballast for videre karriere enten hos oss eller i ledende stillinger andre steder.

Hva vi ser etter

Dersom du ønsker å utvikle deg faglig ved å samarbeide med noen av landets fremste advokater i krevende oppdrag for spennende klienter, så kan BAHR og virksomhetsgruppen for kapitalforvaltning og private equity være noe for deg.

Tidligere erfaring med kapitalforvaltning er ikke et krav, men interesse for fagområdet er viktig. Vi forutsetter at du er innstilt på å yte nødvendig innsats over tid for å bli en dyktig advokat innenfor dette feltet. Samtidig må du være interessert i å også jobbe med tilgrensende rettsområder, slik som selskapsrett, kontraktsrett og annen formuerett. Du er en pålitelig, lærevillig og engasjert lagspiller som liker å arbeide hardt for å oppnå ekstraordinære resultater for våre klienter. Slik vi ser det bygger BAHRs suksess på kombinasjonen av bred fagkunnskap og inngående klientforståelse, og du bør se verdien i dette.

Hva du kan forvente

BAHR er en kunnskapsbedrift, og kvaliteten på vårt arbeid er avhengig av de som arbeider hos oss. BAHRs medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi legger ned mye innsats i tett oppfølging og individuell utvikling av hver enkelt advokat. Som medarbeider i BAHR vil du få muligheten til å utvikle deg til en topp forretningsadvokat. Det viktigste bidraget til din personlige utvikling og fremgang må imidlertid komme fra deg selv – gjennom dedikasjon, pågangsmot og fokusert arbeid over tid. Hvor langt du vil nå, vil være opp til deg selv.

Søknadsfrist: 28.11.2021

Henvendelser vedrørende stillingen rettes til partner Peter Hammerich, partner Camilla Jøtun  eller Head of people and Organisational Development Merete Williams Berge.

Søk her
Share aticle to
Loading video ...
close