Forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedet

Reitan Retail og Oda Norway har i dag lagt frem forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedet. Bakgrunnen for forslaget er Stortingets vedtak 31. mai 2022, der regjeringen ble anmodet om å sende på høring en forskrift om usaklig prisdiskriminering og komme tilbake til Stortinget med resultatene av høringen innen utgangen av 2022.

Forslaget til forskrift m.m. er utarbeidet i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR. Professorene Øystein Foros (NHH) og Hans Jarle Kind (NHH) har vært fagøkonomiske rådgivere, og professor Erling Hjelmeng (UiO) juridisk rådgiver.

Share aticle to
Loading video ...close