Forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedet

Reitan Retail og Oda Norway har i dag lagt frem forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedet. Bakgrunnen for forslaget er Stortingets vedtak 31. mai 2022, der regjeringen ble anmodet om å sende på høring en forskrift om usaklig prisdiskriminering og komme tilbake til Stortinget med resultatene av høringen innen utgangen av 2022.

Forslaget til forskrift m.m. er utarbeidet i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR. Professorene Øystein Foros (NHH) og Hans Jarle Kind (NHH) har vært fagøkonomiske rådgivere, og professor Erling Hjelmeng (UiO) juridisk rådgiver.

Share aticle to
Loading video ...
close