Seminarrekke om eiendomstransaksjoner

BAHR inviterer til en seminarrekke om eiendomstransaksjoner med partner Erik Langseth og advokat Ole Andreas Dimmen som foredragsholdere.

 

Dato og tema:

24. oktober:

Ny meglerstandard for salg av eiendom. Hvilke endringer er gjort i standarden, og hvordan bør selger og kjøper ivareta egne interesser når kjøpekontrakten inngås?

Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglingsforbund (NEF) har besluttet å utarbeide ny meglerstandard for kjøp av eiendom hvor det blant annet gjøres endringer i kjøpers rett til å heve avtalen etter overtakelse, selgers ansvar for uriktige opplysninger, reklamasjonsreglene og partenes rett til å trekke seg fra avtalen. BAHR har bistått FFN og NEF ved utarbeidelsen av den nye standarden. På dette seminaret redegjør vi for endringene i standarden og gir råd om hvordan selger og kjøper kan ivareta sine respektive interesser ved utarbeidelsen av kjøpekontrakten.

5. november:

Kjøpesumsberegning ved salg eiendomsselskaper. Ny regulering og alternative modeller 

I dette foredraget redegjør vi for kjøpesumsberegningen ved salg av eiendomsselskaper, herunder

  • Kjøpesumsberegningen ifølge meglerstandarden og endringene i den nye standarden
  • Verdifastsettelsen av skatteposisjoner og andre poster
  • Alternative metoder for beregningen av kjøpesummen, herunder «locked box» og fordeler og ulemper ved slike metoder
  • Bruk av leiegarantier fra selger for å «sikre» en gitt eiendomsverdi, og hva selger og kjøper bør tenke på i denne forbindelse

28. november:

Due diligence. Håndtering av funn og risikofordeling i kjøpekontrakten. Noen tips

Ved kjøp av næringseiendom vil det ofte avdekkes negative forhold ved eiendommen eller selskapet, for eksempel ved at kjøper i sin due diligence før signering av kjøpekontrakten oppdager manglende garantier fra leietakerne eller ferdigattester, potensielle tvister om atkomst til eiendommen eller annet. De negative forhold kan også inntre etter kontraktssignering, men før overtakelse, f.eks. en leietaker får betalingsproblemer, bygget blir skadet eller det gis et pålegg om utbedring av bygget.

I foredraget redegjør vi for hvordan selger og kjøper i kjøpekontrakten kan og bør regulere funn i en forutgående due diligence og risikoen for ubehagelige overraskelser etter signering, og de alternative løsninger som kan bidra til at partene blir enige om risikofordelingen i kjøpekontrakten.

28. november:

Forwardtransaksjoner. Salg av eiendom under oppføring 

Utviklere kan velge å selge «skinnet før bjørnen er skutt» ved å inngå avtale om salg av et eiendomsselskap før selskapets bygg er ferdig oppført. I forwardtransaksjoner avtales kjøpesummen ved avtaleinngåelsen, mens selgeren påtar seg å fullføre byggeprosjektet. Vi gjennomgår hovedprinsippene for de to ordinære variantene innen forwardsalg og peker på hva som særlig er viktig å være oppmerksom på når man skal selge eller kjøpe et selskap hvor bygget er under oppføring.

Seminarene holdes i BAHRs lokaler på Tjuvholmen i Oslo fra kl. 09.00 til 10.00.

Meld meg på
Share aticle to
Loading video ...
close