Arbeidsliv | Nye regler på arbeidslivsområdet 1. juli 2022 – en praktisk oversikt

Sommerferien er allerede godt i gang for mange. Men det er likevel viktig å huske på at det med virkning fra 1. juli 2022 ble innført flere nye regler som påvirker norske arbeidsgivere. Vi har i dette nyhetsbrevet laget en kort skjematisk oversikt over de viktigste lovendringene. Og ikke minst peker vi på hva lovendringene kort oppsummert betyr i praksis. 

Share aticle to
Loading video ...
close