Bærekraftig finans – Oversikt over reglene og praktiske råd til kapitalforvaltere og rådgivere

EU har den siste tiden vedtatt en rekke rettsakter med krav innenfor ESG og bærekraft på kapitalforvaltningsområdet. Regelverket er sammensatt, og flere regelsett vil komme i tiden fremover.

For norske regulerte kapitalforvaltere og rådgivere oppstiller reglene nye krav. Finanstilsynet har nylig påpekt at aktørene bør intensivere forberedelsene for å kunne være klar til å etterleve de nye kravene som forventes å bli gjennomført i norsk rett innen kort tid.

I vår nyhetsbrev-publikasjon gir vi et sammendrag av enkelte sentrale regler slik de er nå.

Les publikasjonen digitalt her Download Bærekraftig finans - Oversikt over reglene og praktiske råd til kapitalforvaltere og rådgivere
Share aticle to
Loading video ...
close