Finans | Må tilretteleggere av obligasjonslån opplyse om sine honorarer til investorer?

MiFiD IIs «inducement rules» og norske tilretteleggere av obligasjonslån

Et spørsmål som har blitt reist i forbindelse med innføringen av MiFID II er hvorvidt både en utsteder av obligasjonslån og en investor i obligasjonen er «kunder» av tilretteleggeren av obligasjonslånet når det gjelder reglene om «vederlag fra andre» Dette ville i tilfelle ha betydning for adgangen for verdipapirforetak til å motta fordeler fra andre enn den enkelte kunden i et gitt oppdrag og hvilken informasjon foretaket måtte dele om slike honorarer.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close