Finans | Oslo Børs minner om den skriftlige notifikasjonsplikten ved utsatt offentliggjøring

Foto: Paul Kleiven / NTB Scanpix

Den 1. mars 2021 ble Markedsmisbruksforordningen (MAR) innført i Norge. Dette innebar blant annet et nytt krav om at utstedere må sende skriftlig notifikasjon til Oslo Børs umiddelbart etter offentliggjøring av innsideinformasjon som har vært gjenstand for utsatt offentliggjøring. Dette gjøres gjennom børsens utstederportal, NewsPoint, hvor utsteder må fylle ut et skjema med informasjon om når beslutningen om utsatt offentliggjøring ble truffet og hvem hos utstederen som er ansvarlig for beslutningen. Oslo Børs har denne uken sendt et brev til utstederne på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo hvor de minner om denne forpliktelsen, som de har erfart at flere utstedere ikke overholder. Denne forpliktelsen gjelder i tillegg til varslingsplikten til Oslo Børs ved beslutning av utsatt offentliggjøring, som gjøres per telefon til børsens avdeling for markedsovervåkning og følger av børsens egne regler.

Det er verdt å merke seg at forpliktelsen til å sende skriftlig notifikasjon til Oslo Børs også gjelder for de tilfellene hvor finansiell rapportering som i seg selv utgjør innsideinformasjon har vært gjenstand for utsatt offentliggjøring. Når det gjelder varslingsplikten til Oslo Børs ved beslutning av utsatt offentliggjøring, er det nemlig et unntak for denne varslingsplikten der finansiell rapportering gjøres i henhold til finansiell kalender. Dette unntaket gjelder derimot ikke for den skriftlige notifikasjonsplikten ved offentliggjøring av finansiell rapportering som har vært gjenstand for utsatt offentliggjøring.

Børsen varsler i brevet en strengere håndhevelse av forpliktelsen til å sende skriftlig notifikasjon, som inntil nå i hovedsak har blitt fulgt opp med forespørsler og veiledning overfor utstederne. Ved brudd på denne forpliktelsen kan derfor utsteder risikere sanksjoner fra Oslo Børs i form av overtredelsesgebyr eller kritikk. Utstedere på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo bør derfor gjennomgå sine rutiner for å sikre at skriftlig notifikasjon blir sendt når det offentliggjøres innsideinformasjon som har vært gjenstand for utsatt offentliggjøring, herunder finansiell rapportering.

Share aticle to
Loading video ...
close