Fiskeri og havbruk | Internasjonaliseringsgaranti gir økte finansieringsmuligheter i havbruksnæringen

I sommer lanserte regjeringen en ny statlig lånegaranti – internasjonaliseringsgarantien – med formål om å utvide og bedre finansieringsmulighetene til bedrifter som bidrar til eksport av norskproduserte varer.

Både eksportøren selv og underleverandørene vil være kvalifisert under internasjonaliseringsgarantien. Ettersom hoveddelen av norsk laks produseres for eksport, gir den nye garantiordningen nye finansieringsmuligheter for både produsenter, leverandører og underleverandører til norsk havbruksnæring.

Ordningen kan i dagens marked være særlig aktuell for leverandører som leverer teknologi og utstyr til havbruksnæringen og for aktører som satser innenfor landbasert oppdrett, men kan også gi økt lånekapasitet for produsenter med ordinær produksjon av oppdrettslaks.

Les mer her
Share aticle to
Loading video ...
close