Fiskeri og havbruk | Vekst eller unntak fra reduksjon etter produksjonsområdeforskriften § 12

Nærings- og fiskeridepartementet kan gi tilbud om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet (rød, gul eller grønn), samt unnta lokaliteter fra reduksjon i røde produksjonsområder. Fristen for innsending av dokumentasjon for om man oppfyller vilkårene er satt til 5. april, og Mattilsynet har nylig publisert søknadsskjema og veileder.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close