Første utgave av temanyhetsbrev for Kapitalforvaltning og Private Equity

BAHRs virksomhetsgruppe for Kapitalforvaltning og Private Equity har en ledende markedsposisjon og er i stadig utvikling og vekst. I første utgave av virksomhetsgruppens temanyhetsbrev omtales gruppens ekspertise, fagområder, saker og transaksjoner hvor man har bistått de siste 12 månedene, ny partner som tiltrer i mars 2024, samt gruppens FoU-virksomhet.
Les temanyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close