Globale utfordringer satt under lupen, og stadig flere krav til næringslivet

15. januar ble The Global Risks Report 2019 utgitt av World Economic Forum. Rapporten tar for seg de mest alvorlige utfordringene verden står overfor. 1 Som tidligere troner ekstremvær, klimaendringer og digitale trusler øverst på listen. Det makroøkonomiske bildet tyder på svakere vekst de nærmeste årene og en vedvarende høy global gjeldsbyrde.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close