Nyhetsbrev nr. 12/2018 – Kapitalforvaltning | Høringsforslag for avslutning av innføring av CRD IV i Norge

Finansdepartementet har sendt forslag til innføring av gjenstående deler av EUs kapitalkravsregelverk for banker mv. på høring. Forslaget vil jevnt over gi banker en positiv kapitaldekningsmessig effekt.

30. mai 2018 fremmet Finansdepartementet et høringsforslag fra Finanstilsynet om gjennomføring av gjenstående deler av EUs kapitalkravsregelverk (CRD IV/CRR).

Les mer i nyhetsbrevet.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close