Kapitalforvaltning | Fristen for å melde fortsatt markedsføring av fond i UK etter Brexit er utsatt

Storbritannias uttreden av EU (Brexit) er nok en gang utsatt – denne gang til 31. januar 2020. I nyhetsbrev nr. 16/2019 skrev vi om hvordan norske kapitalforvaltere etter melding til Financial Conduct Authority (FCA) kan fortsette å markedsføre fond inn i UK fra Norge i en overgangsperiode etter Brexit. Fristen for slik melding er nå satt til 30. januar 2020. Vi minner kort om reglene her.

 

Midlertidig regime

Norske forvaltere som har meldt i fra om grenseoverskridende markedsføring av fond i henhold til UCITS eller AIFMD og eksisterende passporting-regler vil kunne videreføre dette under et midlertidig regime etablert av FCA. Vi viser her til vårt nyhetsbrev nr. 16/2019 

Det midlertidige regimet gjelder ut desember 2020, og forutsetter at aktørene gjennomfører en elektronisk registrering i FCA sine systemer (Connect). Fristen for å gjennomføre registreringen er nå forlenget til 30. januar 2020, og forvaltere som allerede har foretatt registrering kan gjøre endringer i registreringen frem til 15. januar 2020.

Når Brexit vil inntreffe – og hva det egentlig vil innebære – endrer seg raskere enn man rekker å skrive om det. Imidlertid er det fremdeles slik at norske forvaltere som markedsfører fond i UK må vurdere om man har behov for fortsatt tilgang til dette markedet. Dernest at man gjennomfører den nødvendige registreringen dersom det vurderes som nødvendig.

Share aticle to
Loading video ...
close