Kapitalforvaltning | Fristen for å melde fortsatt markedsføring av fond i UK etter Brexit nærmer seg

Norske kapitalforvaltere må forberede seg på en såkalt «hard Brexit» den 31. oktober 2019. Det er mulig å fortsette og markedsføre fond inn i UK fra Norge i en overgangsperiode også etter «hard Brexit», men det forutsetter melding til Financial Conduct Authority (FCA) innen 30. oktober 2019. Vi minner kort om reglene her.

 

Midlertidig regime

Norske forvaltere som har meldt i fra om grenseoverskridende markedsføring av fond (i henhold til UCITS eller AIFMD) i henhold til eksisterende passporting-regler vil kunne videreføre dette under et midlertidig regime etablert av FCA.

Det midlertidige regimet gjelder ut desember 2020, og forutsetter at aktørene gjennomfører en elektronisk registrering i FCA sine systemer (Connect) før 30. oktober 2019. Det er ingen gebyrer til FCA forbundet med selve registreringen (men det vil kunne påløpe gebyrer for å være en del av det midlertidige regimet).

Aktører som ikke foretar slik elektronisk registrering før 30. oktober 2019, vil miste sin mulighet til å markedsføre fond i UK når Brexit trer i kraft, og må eventuelt søke om markedsføringstillatelse utenom den midlertidige ordningen.

BAHR mener

Norske forvaltere som markedsfører fond i UK bør snarest mulig vurdere behovet for fortsatt tilgang til dette markedet og gjennomføre den nødvendige registreringen dersom det vurderes som nødvendig.

 

Share aticle to
Loading video ...
close