Kapitalforvaltning | Lov om register over reelle rettighetshavere – praktiske konsekvenser for kapitalforvaltere

Lov om register over reelle rettighetshavere ble vedtatt i mars 2019, og vil gjennomføre regler i EUs femte hvitvaskingsdirektiv. Når loven settes i kraft, må alle selskaper som driver virksomhet i Norge identifisere sine «reelle rettighetshavere» og rapportere til et sentralt register.

Vi ser i dette nyhetsbrevet på hovedpunktene i reglene og hva de vil innebære for norske kapitalforvaltere.

En lavere terskel for reelle rettighetshavere vil medføre økt ressursbruk og økt behandling av personopplysninger. Kartlegging av en rekke minoritetsposter i ulike selskapsstrukturer risikerer også å trekke ressurser vekk fra en god hvitvaskingskontroll. I et risikobasert hvitvaskingsperspektiv er det lite relevant å få full klarhet i hvem som måtte være helt ubetydelige eiere i et selskap.

Les nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close