Kapitalforvaltning | Nr. 1/2018 | Skattereform USA

Den 22. desember 2017 ble den mye omtalte amerikanske skattereformen vedtatt. Den innebærer viktige endringer for investeringer i og ut fra USA.

En stor del av reformen har allerede trådt i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2018. I dette nyhetsbrevet gjør vi oss noen tanker om hvilken betydning reformen kan få for aktører innenfor norsk kapitalforvaltningsbransje.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close