Kapitalforvaltning | Nr. 1/2019 | Fortsatt markedsføring av fond i UK etter Brexit

Norske kapitalforvaltere må forberede seg på at Brexit vil tre i kraft  29. mars 2019, uten noen overgangsordninger.

Financial Conduct Authority (FCA) kom 7. januar 2019 med viktige avklaringer for kapitalforvaltere som markedsfører fond (i henhold til UCITS eller AIFMD) i UK.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close