Kapitalforvaltning | Nr. 13/2018 | Personlige transaksjoner for ansatte i regulerte foretak

Foto: NTB Scanpix / Vidar Ruud

Finanstilsynet har utarbeidet et høringsnotat med forslag om nye regler om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond. Forslaget ble sendt på høring 21. september 2018 med høringsfrist 1. november 2018. Bakgrunnen for forslaget er gjennomføringen av det reviderte verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II) i Norge.

I nyhetsbrevet ser vi nærmere på forslaget og det regulatoriske landskapet som heretter vil gjelde for utvalgte aktører i regulert virksomhet hva angår personlige transaksjoner.

 

 

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close