Kapitalforvaltning | Nr. 14/2018 | Statsbudsjettet 2019: Sentrale skatte- og avgiftsforslag

Forslaget til statsbudsjett for 2019 inneholder flere skatte- og avgiftsendringer med betydning for norske kapitalforvaltere. Blant annet foreslås det redusert skattesats på alminnelig inntekt, nye regler om begrenset rentefradrag, endrede regler om skattlegging av pensjons- og forsikringsforetak, samt nye regler for når et selskap skal anses skattemessig hjemmehørende i Norge. De fleste av disse forslagene vil (om de vedtas) tre i kraft f.o.m. 2019, mens reglene for pensjons- og forsikringsforetak skal gjelde allerede f.o.m. 2018.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close