Kapitalforvaltning | Nr. 16/2018 | GDPR for forvaltere av alternative investeringsfond

Den nye personopplysningsloven som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft 20. juli 2018. Det nye regelverket stiller strenge krav til virksomheters kontroll med behandling av personopplysninger, som for eksempel krav til hvordan personopplysninger brukes og til interne rutiner og dokumenterte prosesser som virksomheten må ha. I tillegg innføres det hjemmel for nye, strenge sanksjoner ved overtredelse.

I nyhetsbrevet ser vi på noen særlige problemstillinger for forvaltere av alternative investeringsfond.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close