Kapitalforvaltning | Nr. 17/2018 | Ny hvitvaskingslov

Den nye hvitvaskingsloven og -forskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven og forskriften gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og implementerer en rekke av anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF). Den nye loven innfører flere endringer og er på enkelte punkter strengere enn den tidligere hvitvaskingsloven. Det er også foreslått et register over reelle rettighetshavere, og dette ligger for tiden til behandling i Stortinget.

Blant annet verdipapirforetak og forvaltere av alternative investeringsfond (både forvaltere med tillatelse og registrerte forvaltere) er underlagt hvitvaskingsregelverket. I nyhetsbrevet ser vi på noen utvalgte temaer i det nye regelverket for slike kapitalforvaltere.

 

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close