Kapitalforvaltning | Nr. 19/2018 | Når er et utenlandsk fond transparent for norske skatteformål?

Ny prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet angir at et fond strukturert som et limited partnership skal anses som et selskap med deltakerfastsetting (transparent) for norske skatteformål hvis hovedmannen (general partner) har en eierandel i fondet på mer enn 0,1 %.

 

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close