Kapitalforvaltning | ILPA publiserer retningslinjer om restrukturering av private equity fond

Institutional Limited Partner Association (ILPA) publiserte 11. april 2019 sine første retningslinjer om forvalterledede restruktureringer av private equity fond.

Retningslinjene gir veiledning og råd om hvordan slike restruktureringer best bør håndteres av forvaltere og investorer.

 

Les mer om dette i nyhetsbrevet.

Les nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close