Kapitalforvaltning | Nr. 6/2018 | MiFID II – Regjeringen foreslår endret lov om verdipapirhandel

Regjeringen la 10. april 2018 frem forslag til endring av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven for gjennomføring av MiFID II i norsk rett.

Forslaget er basert på verdipapirlovutvalgets utredning (NOU 2017:1) og forslag om nasjonale valg. Behandlingen av lovforslaget i Stortinget er ikke fastlagt ennå, men endringene vil kunne tre i kraft allerede fra 1. juli 2018. Les mer om hovedpunktene i lovforslaget i nyhetsbrevet.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close