Kapitalforvaltning | Enighet rundt forslag om å lette grensekryssende markedsføring av fond

EU-Parlamentet sluttet seg nylig til et kompromissforslag til regler om grensekryssende markedsføring av fond og såkalt «pre-marketing» av alternative investeringsfond (se vårt nyhetsbrev nr. 5/2018). Med dette vil det bli innført harmoniserte EU-regler for markedsføringsmateriale, opplysningsplikt for medlemsstatene om avgift for registrering av fond for markedsføring og regler om såkalt «pre-marketing».

 

Les mer i nyhetsbrevet.

Les nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close