Kapitalforvaltning | Ny veileder til søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester og drive investeringsvirksomhet

Finanstilsynet publiserte 6. juni 2019 en ny veileder til søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester og drive investeringsvirksomhet. Veilederen gir rettledning om råd om hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon søknaden må inneholde, samt hvilken form søknaden skal ha.

Veilederen inneholder også en oversikt over krav til retningslinjer og rutiner som gjelder for verdipapirforetak og som skal vedlegges søknaden. Veilederen gjelder i utgangspunktet kun for foretak som søker om konsesjon etter verdipapirhandelloven, men kan ha overføringsverdi også for andre regulerte foretak (for eksempel forvaltere av alternative investeringsfond). I vårt nyhetsbrev gjennomgår vi utvalgte punkter i veilederen.

 

 

Les nyhetsbrev
Share aticle to
Loading video ...
close