Konkurranserett | EU-domstolen har kommet med viktig innsnevring av gjennomføringsforbudet ved fusjoner

Foto: REUTERS/Francois Lenoir

31. mai 2018 avsa EU-domstolen en rådgivende uttalelse om det konkurranserettslige gjennomføringsforbudet i fusjonssaker. Saken omhandlet en fusjon mellom revisorselskapene EY og KPMG Danmark.

EU-domstolen konkluderte med at selskapene ikke hadde brutt gjennomføringsforbudet, og klarla samtidig rammene for hvor langt fusjonerende selskaper kan gå i forberedelsen av en fusjon før konkurransemyndighetene har avsluttet sin saksbehandling. Som en konsekvens av lovgivers forutsetning om at norske regler om fusjonskontroll som utgangspunkt skal følge EU-retten, må også Konkurransetilsynet legge om sin strenge praksis når det gjelder gjennomføringsforbudet etter konkurranseloven.

Les mer i nyhetsbrevet.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close