Arbeidsrett | Høyesteretts dom i Norwegian-saken gir viktige avklaringer

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

BAHR representerte flyselskapet Norwegian i saken der Høyesterett nylig anerkjente at konsernets driftsmodell ikke krenker norske arbeidsrettslige regler. Dommen endrer ikke rettstilstanden, men gir nyttige presiseringer når det gjelder utstrekningen av arbeidsgivers styringsrett.

 

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close