Nyhetsbrev | Fiskeri og Havbruk | Flertall i Stortinget for å utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringen

Det ble tidligere i år varslet at Regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk som omfatter laks, ørret og regnbueørret. Næringskomiteen på Stortinget har i dag kommet med sin innstilling (Innst. 338S (2017-2018)). Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene er enige om å be regjeringen oppnevne et offentlig utvalg som skal utrede ulike former for beskatning av oppdrettsfisk. Utviklingen mot en eventuell omlegging av skattesystemet for havbruksnæringen har dermed tatt et skritt videre.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close