Nyhetsbrev nr. 11/2018 – Kapitalforvaltning | Regjeringen foreslår å liberalisere investeringsregler for forsikringsselskaper og pensjonskasser

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Regjeringen la fredag 8. juni 2018 frem forslag om å liberalisere investeringsreglene for forsikringsselskaper og pensjonskasser og oppheve dagens forbud mot at forsikringsselskaper investerer over visse terskler i «forsikringsfremmed virksomhet». Samtidig fastsatte Finansdepartementet nye kapitalkrav for pensjonskasser som bygger på en forenklet versjon av Solvens II (som i dag gjelder for forsikringsselskaper).

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close