Nyhetsbrev nr. 8/2018 – Kapitalforvaltning | Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i Norge

Den såkalte PRIIPs-forordningen trådte automatisk i kraft i EU 1. januar 2018. PRIIPs-forordningen skal sikre økt forbrukervern ved kjøp av «investeringsprodukter» («Packaged Retail and Insurance-based Investment Products»). PRIIPs-forordningen krever at alle ikke-profesjonelle investorer mottar et nøkkelinformasjonsdokument før investoren tegner seg for et «investeringsprodukt». Norge er forsinket i sin gjennomføring. Det kan skape enkelte utfordringer for norske aktører som tilbyr slike produkter i andre EØS-land. Vi vil i det følgende se litt nærmere på dette.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close