Personvern | Nr. 1/2018 – Plikt til å ha personvernombud etter GDPR

EU's personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), skal som kjent innføres i norsk rett (under EØS-avtalen) med virkning fra 25. mai 2018.

GDPR innebærer en del endringer i norsk personvernlovgivning. Bl.a. innføres nye regler om at virksomheter som oppfyller visse kriterier er forpliktet til å ha en «Data Protection Officer», på norsk oversatt til «personvernrådgiver» eller «personvernombud».

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close