Skatt | Høyesterettsdom om fradragsrett for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

Foto: Erik N.H. Krafft

Morselskapet i et norsk konsern krevde fradrag for konsernbidrag gitt til et litauisk datterselskap. Høyesterett slo fast at fradrag kunne gis hvis datterselskapet hadde lidt et «endelig tap», men det var ikke tilfellet.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close