Skatt | Ny høyesterettsdom om fradragsrett for tilretteleggingshonorar og termineringsgebyr i forbindelse med oppkjøp

Saken gjaldt et selskap som fikk ny eier i forbindelse med oppkjøp. Høyesterett kom til at det ikke var fradragsrett for tilretteleggingshonorar og termineringsgebyr som selskapet betalte i forbindelse med oppkjøpet.

Dommen klargjør hvordan fradragsretten skal vurderes når en kostnad er pådratt både i selskapets og aksjonærenes interesse.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close