BAHR har skrevet «The Norway chapter» i The Corporate Governance Review

Erik Langseth, partner og leder av BAHR selskapsrett-gruppe, og Gudmund Knudsen, rådgiver i BAHR og tidligere partner (1990-2016), har skrevet ”The Norway chapter” i åttende utgave The Corporate Governance Review.

Kapittelet gir et overblikk over eierstyring og selskapsledelse i Norge (corporate governance), herunder lovverk, forskrifter og anbefalinger. Videre beskrives  det ”norske landskapet” og praksis under kapittel-punktene:

  • corporate leadership
  • disclosure
  • corporate responsibility
  • shareholders

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Erik Langseth.

Download The Norway chapter - 8th edition of The Corporate Governance Review.
Share aticle to
Loading video ...
close