“Bedrift, selskap og skatt” foreligger nå i 7. utgave

«Bedrift, selskap og skatt» foreligger nå i 7. utgave. Boken behandler rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse.

Boken henvender seg først og fremst til advokater, revisorer, ansatte i skatteetaten og studenter på videregående skatterettsstudier. Den vil være til stor nytte også for selskapene og foretakene selv, ikke minst for ansatte med ansvar for skattespørsmål.

«Bedrift, selskap og skatt» er blitt til i et samarbeid mellom Advokatfirmaet BAHR AS og professor emeritus Frederik Zimmer, med sistnevnte som redaktør.

Download Innholdsfortegnelse Kjøp boken
Share aticle to
Loading video ...
close