Eiendom – BAHR har analysert i hvilken grad kjøpekontrakter avviker fra meglerstandarden

I 2017 bistod BAHR selger eller kjøper i transaksjoner med en samlet eiendomsverdi på omtrent 45 milliarder kroner, noe som utgjorde over halvparten av det samlede transaksjonsvolumet i 2016. I denne sammenheng har BAHR undersøkt 66 kjøpekontrakter inngått i 2017 og analysert i hvilken grad disse kjøpekontraktene avviker fra meglerstandarden. 

BAHR gjorde tilsvarende analyse i fjor av 46 kjøpekontrakter inngått i 2016. Årets undersøkelse tyder på at standarden fravikes i mindre utstrekning enn før, og at kjøpekontraktenes regulering av reklamasjonsfrister og ansvarsbegrensninger har blitt mer selgervennlig. 

Les mer om dette i artikkel i Estate skrevet av BAHR-partner Erik Langseth og advokatfullmektig Halvor Mathisen.

Les artikkel i Estate
Share aticle to
Loading video ...
close