Interessekonflikter i kapitalforvaltning – aktuelle spørsmål

Interessekonflikter og hvordan man skal håndtere dem er et stadig aktuelt tema innenfor finanssektoren og kapitalforvaltning. Dette gjelder uavhengig av markedsforholdene, men i tider med vanskelige markedsforhold kan denne typen spørsmål risikere å bli nedprioritert i foretakene. Det kan være risikabelt når kunder og investorer er særlig følsomme for kostnadseffektivitet og avkastning. For tilsynsmyndighetene har håndtering av interessekonflikter tradisjonelt vært et sentralt fokusområde ved gjennomføring av tilsyn. Håndtering av interessekonflikter er aktuelt for alle fra mindre venture-forvaltere til Norges Bank.

I et notat behandler BAHR-advokatene Peter Hammerich og Markus Heistad  hvordan interessekonflikter bør håndteres innenfor kapitalforvaltning. Hammerich og Heistad  har henholdsvis 25 og 12 års erfaring innen kapitalforvaltning og private equity, og har bred kjennskap til de problemstillinger som her gjør seg gjeldende, både kommersielt, regulatorisk og knyttet til prinsipper om god eierstyring.

 

Download Notat - Interessekonflikter i kapitalforvaltning
Share aticle to
Loading video ...
close